آزمایشات

نام روش اندازه گیری
سميت سلولي
نام های مشابه
-
نوع نمونه
خون کامل EDTA ، سرم
حجم نمونه
خون کامل : 20ml، سرم: 2ml
کمترین حجم نمونه
خون کامل : 10ml، سرم: 1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
12 ساعت
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
12 ساعت
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيماري
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
در نوع Donor بررسي حضور آنتي بادي در سرم فرد گيرنده پيوند بر ضد آنتي ژنهاي لنفوسيتي انساني موجود بر سطح سلول هاي لنفوسيتي فرد گيرنده پيوند .
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 روز