آزمایشات

مورد استفاده
برای تشخیص و کنترل درمان سرطان معده
نام روش اندازه گیری
الايزا
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
3 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
3 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
بررسي وجود آنتي ژن کانسر 72-4
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.