آزمایشات

نام روش اندازه گیری
PCR
نوع نمونه
نمونه دهانی ، بزاق ، پلاسما EDTA ، مایع نخاع ، ادرار ، مایع آمینوتیک
حجم نمونه
2 میلی لیتر ، ادرار 100 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
1 میلی لیتر ، ادرار 50 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
1 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 3 روز در 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
ترجیحاً در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم ، استفاده از فرمالین ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب، سواب با نوک چوبی یا ترکیب کلسیم دار، محیط ژله‌ای