آزمایشات

نام روش اندازه گیری
CELL COUNTER
نام های مشابه
سي بي سي
نوع نمونه
Whole Blood(E)
حجم نمونه
2
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
'2-8
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
EDTA
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24H