آزمایشات

نام روش اندازه گیری
هوازي، بي هوازي
نام های مشابه
-
نوع نمونه
Would dis
حجم نمونه
-
کمترین حجم نمونه
-
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
-
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، لخته، يخ زده، ضد انعقاد نامناسب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
از انتي بيوتيک استفاده نشود.
اطلاعات بالینی
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.