آزمایشات

نام روش اندازه گیری
TLC
نام های مشابه
-
نوع نمونه
خون کامل، مايعات بدن، ادرار 24 ساعته و رندوم
حجم نمونه
خون کامل، مايعات بدن: 10ml، ادرار 24 ساعته و رندوم: 100ml
کمترین حجم نمونه
خون کامل، مايعات بدن: 5ml، ادرار 24 ساعته و رندوم: 50ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
تعيين دوز مصرفي بالا
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.