آزمایشات

نام روش اندازه گیری
اليزا
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم، CSF
حجم نمونه
0.1ml
کمترین حجم نمونه
05ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
اوريون توسط يک پاراميکسوويروس ايجاد شده و انسان تنها مخزن شناخته شده ويروس است . يک بيماري خود به خود محدود شونده است که مشخصات آن التهاب پاروتيد، تب بالا و خستگي مي باشد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز