آزمایشات

مورد استفاده
از CEA بطور گسترده‌ای در تشخیص،پی‌گیری و پیش آگهی آدنوکارسینوم‌های گوارشی خصوصاً تومورهای کولورکتال استفاده شده است. موارد استفاده از CEA شامل کمک در مرحله بندی و پایش تومور می‌باشد.
نام روش اندازه گیری
کليا
نام های مشابه
CEA
نوع نمونه
سرم ،پلاسماي EDTA ، پلاسماي هپارينه
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
?ک آنت? ژن گل?کوپروتئ?ن? اونکوفتال است که برا? ارگان خاص? اختصاص? ن?ست و مواد غ?ر طب?ع? آن در بس?ار? از تومور ها و حالات غير تومورال مشاهده مي گردد. از آزمايش CEA بطور گسترده اي در مرحله بندي و پايش بيماران مبتلا به کارسينوم کولورکتال استفاده شده است. CEA در جهت غربالگري تومور هاي کولورکتال يا هر تومور ديگري موثر نيست.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.