آزمایشات

نام روش اندازه گیری
شيميايي
نام های مشابه
-
نوع نمونه
ادرار رندوم
حجم نمونه
2ml
کمترین حجم نمونه
1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
-
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
افزايش دفع ادراري موکوپلي ساکاريد ها (سولفات هاي درماتان و يا هپاران) در بيماري ذخيره اي ليزوزومي اتفاق مي افتد. غربالگري از نظر وجود موکوپلي ساکاريدوز.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 روز