آزمایشات

نام روش اندازه گیری
PCR
نام های مشابه
-
نوع نمونه
ادرار ، سواب واژينال ، نمونه هاي تنفسي ، Thin prep
حجم نمونه
-
کمترین حجم نمونه
-
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
1 هفته
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
1 هفته
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
1 هفته
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
اندازه گيري مقدار انتي بادي کلامديا تراکوماتيس
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.