آزمایشات

نام روش اندازه گیری
فلورسانس مستقيم
نام های مشابه
-
نوع نمونه
خون کامل EDTA
حجم نمونه
6ml
کمترین حجم نمونه
3ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
6 ساعت
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
-
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
عدم وجود سايتومکالو ويروس در لام تهيه شده از بيمار
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 روز