آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Percipitation
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم ، نمونه خون با سرنگ گرم ، در دماي 37 درجه لخته و سپس جدا شود ، نمونه به هيچ عنوان در يخچال نرود.
حجم نمونه
4ml
کمترین حجم نمونه
2ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2 روز
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
-
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
خونگيري در سرنگ گرم و لوله گرم
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک ، فريز ، نگهداري در 8-2 درجه
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا
اطلاعات بالینی
کرايوگلوبولين ها، ايمونوگلوبولين هاي غير طبيعي هستند که در خون بيماران مبتلا به بيماري هاي گوناگون وجود داشته و به صورت قابل برگشت در مواجهه با با دماهاي زير 37 درجه در محيط خارج از بدن يا داخل بدن تجمع يافته رسوب کرده و يا تشکيل ژال مي دهد. کرايوگلوبولين ها بواسطه ي رسوب در نواحي ازبدن که دماي پايين تري دارند مثل پوست يا اندام ها منجر به انسداد عروقي مي شوند
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.