آزمایشات

مورد استفاده
در تشخیص بیماری روماتوئید آرتریت استفاده می‌شود.
نام روش اندازه گیری
الايزا
نام های مشابه
Citrulline antibody ، Anti - Citrulline antibody
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
شناسايي و تشخيص آنتي بادي هاي سيترولينه در خون است.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.