آزمایشات

نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم ، مايعات بدن
حجم نمونه
2ml
کمترین حجم نمونه
1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
هدف از انجام اين آزمايش شناسايي آنتي بادي سالمونلا تايفي در خون است. در اين روش آنتي ژن سالمونلا تايفي در معرض آنتي بادي هاي موجود در خون بيمار مبتلا به حصبه قرار داده شده.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز