آزمایشات

نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس
نام های مشابه
Mg
نوع نمونه
سرم، پلاسما هپارينه، مايعات بدن ادرار رندوم و 24 ساعته
حجم نمونه
سرم: 0.1ml ، ادرار :2ml
کمترین حجم نمونه
سرم: 0.5ml ، ادرار :1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک، لخته، يخ زده ، ضد انعقاد نامناسب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
از کاتيون هاي غير ارگانيک اصلي است که غالبا اندازه گيري نمي شود ولي اندازه آن در بيماران با وضعيت بحراني ممکن است مهم باشد. خلاصه اي از انديکاسيون هاي اندازه گيري منيزيم سرم ، انفارکت ميوکارد مي باشد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز