آزمایشات

نام روش اندازه گیری
فلوسايتومتري
نام های مشابه
-
نوع نمونه
خون کامل EDTA ، خون کامل هپارينه
حجم نمونه
0.4ml
کمترین حجم نمونه
0.2ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2 روز
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
-
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.