آزمایشات

نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم، مايعات بدن، CSF
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
تشخيص اگلوتيناسيون در لوله
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز