آزمایشات

نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
كاربامازپين و داروهاي ضد صرع
نوع نمونه
Serum/Plasma(EDTA) ترجیحا
حجم نمونه
0.4
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-20
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M