بخش های آزمایشگاه

هماتولوژی

تاریخ انتشار : ١٣٩٦/٠٩/١١

نوع بخش : کلینیکال

هماتولوژی

🔺 خون شناسی
هماتولوژی شاخه ای از پزشکی است که به مطالعه، تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری های مربوط به بافت خون می پردازد و ارتباط نزدیکی با رشته های مختلف پزشکی و علوم پایه از جمله: ایمنی شناسی، ژنتیک پزشکی و ژنتیک مولکولی دارد. با توجه به اینکه شمارش سلولی دقیق دستیابی به تشخیص صحیح را تسریع می کند از این رو انجام کلیه شمارش های سلولی با بهترین تکنیک ها و روش های ممکن، یک ضرورت است.

بخصوص این امر در مورد تعیین شمارش پلاکتی و تعیین اندیس های RBC  صادق است. بخش هماتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد با انجام کلیه اصول کنترل کیفی، استفاده از جدیدترین و دقیق ترین تجهیزات و دارا بودن کادر مجرب در رابطه با طیف وسیعی از آزمایش های هماتولوژی در حال ارائه خدمت به بیماران و پزشکان محترم می باشد.