دکتر امیر کامران نیکو سخن

دکتر امیر کامران نیکو سخن

تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٢٢

دسته بندی : داخلی و غدد

دکتر امیر کامران نیکو سخن

مدیر عامل انجمن دیابت

آدرس : تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - جنب  تهران کلینیک - کوچه شهدا ساختمان پزشکان شهدا طبقه همکف

 تلفن :  88728237 021

روزهای کاری : هر روز 2 تا 8:30